Kamiónová preprava

Medzinárodnú a tuzemskú kamiónovú prepravu realizujeme prostredníctvom vlastného vozového parku. V súčasnosti disponujeme návesovými súpravami o ložnom objeme 91-95m3 s nosnosťou do 25 ton. Všetky vozidlá spĺňajú najprísnejšie ekologické normy Európskej Únie triedy „SUPER GREEN“ EURO 3 až 5. Našimi vozidlami vykonávame aj prepravy tovarov, ktoré podliehajú ustanoveniam dohody ADR. Vozidlá sú vybavené výbavou ADR 8, samozrejmosťou sú aj ochranné pomôcky (prilba, okuliare, pracovný odev, topánky s oceľovou špicou a iné).Vozidla sú tiež vybavené aj pomôckami pre uchytenie a ochranu tovaru (gurtne, rohovníky atď.), ktoré sú pravidelne obmieňané.
Všetky vozidlá sú v perfektnom technickom stave, čo je zabezpečené pravidelnými údržbami v značkových servisoch po celej Európe. Riadia ich skúsení vodiči s praxou v medzinárodnej preprave. Vodiči absolvujú pravidelné školenie vodičov a školenia ADR. Vybavenie vozidiel mobilným telefónom a GSM s celoeurópskym monitoringom je už samozrejmosťou, čo nám umožňuje pravidelné kontrolovanie polohy vozidla a stav tovaru našich zákazníkov.
Naša spoločnosť má uzatvorené povinné zmluvné poistenie podľa dohovoru CMR do výšky 165 000,00 EUR. V prípade prepravy tovaru s vyššou hodnotou vieme zabezpečiť potrebné poistné krytie.

Realizujeme prepravu:

1. tovarov podliehajúcich ustanoveniam dohody ADR
2. nadrozmerných tovarov
3. strojov a zariadení
4. citlivých tovarov